Algemene vergadering 2023

Beste tuinleden,

Het bestuur wil u allen van harte uitnodigen op onze Algemene Leden Vergadering:

Zaterdag 15 juli 13.00 uur in onze kantine!

De agenda voor deze vergadering is bijgevoegd. Heeft U zelf aanvullende zaken meld dit dan a.u.b. voor 7 juli zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

In de bijlagen vindt u de voor de vergadering benodigde stukken.

Wilt u of kunt u niet komen, dan kunt u met bijgevoegde machtiging een ander lid machtigen om voor u te stemmen. Let op: ieder lid kan slechts door 1 ander lid worden gemachtigd. De machtiging dient voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.

Komt allen!!

PS: Volgens onze statuten kunnen alleen ingeschreven leden hun stem uitbrengen op besluiten die tijdens de vergadering worden genomen, dus niet de partner van het ingeschreven lid!!

Alle Corona maatregelen zijn opgeheven. Hou er wel rekening mee dat Corona nog niet verdwenen is. Bent u dus verkouden of heeft andere Corona-symptomen, blijf dan alstublieft weg!

Bijgevoegde bijlagen