Nieuwe aanhanger

Sinds begin december (2023) zijn we weer voorzien van een heuse aanhanger. Deze aanhanger is weer te huur voor €5,00 per dagdeel en kan ingezet worden voor activiteiten op de tuin zoals het wegbrengen van eigen snoeiafval of het ophalen van grotere hoeveelheden zand, aarde of potgrond.

Voorwaarden

Het gebruik van de aanhanger is wel enigszins gebonden aan voorwaarden. Zo dient deze gereserveerd te worden op de lijst in de kantine en dient er na gebruik direct het verschuldigde bedrag aan de penningmeester worden overgemaakt. Ook dient de aanhanger bezemschoon in de garage gestald te worden. Overbeladen is niet toegestaan. Het maximum laadgewicht is 350kg.
En ook niet minder belangrijk… vergeet uw kentekenplaat niet van de aanhanger te halen.

Boetes

Boetes die u oploopt als gevolg van onjuist gebruik van de aanhanger, kapotte verlichting of andere gebreken, zijn ten alle tijde voor uw eigen portemonnee. U dient de aanhanger vooraf te controleren op juiste en werkende verlichting, het aanwezig zijn van het afdeknet en de juiste werking van de koppeling op uw trekhaak. Kortom: het gebruik van de aanhanger geschiedt op eigen verantwoording.

Schade en ongelukken

Bij schade aan de aanhanger dient dit direct bij het bestuur gemeld te worden. Bedenk dat als u de aanhanger gebruikt en achter uw auto hangt, deze onder uw auto-verzekering valt. Ongelukken met de aanhanger wanneer deze achter uw auto hangt vallen dus onder uw eigen verantwoording en auto-verzekering.

Bij een WA-verzekering voor uw auto betekent dat dat de schade die u met de aanhanger aan derden veroorzaakt gedekt is, maar de schade aan de aanhanger als gevolg van het ongeluk is door uw eigen WA-auto-verzekering niet gedekt. U kunt dus door de vereniging (lees: bestuur) aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de aanhanger. Hiervoor kunt u zeer waarschijnlijk wel aanspraak maken op uw persoonlijke WA-verzekering die een ieder verplicht is af te sluiten.

Schade aan de aanhanger die buiten uw schuld is ontstaan dient ook aan het bestuur gemeld te worden, waarbij de schadevergoeding die u ontvangt en betrekking heeft op de aanhanger aan de vereniging dient te worden overgemaakt.
Indien de aanhanger vanwege voorwaarden vanuit uw verzekering gerepareerd moet worden bij een erkende schadehersteller dient dit ook aan het bestuur medegedeeld te worden om afspraken en herstel mogelijk te maken.

Diefstalpreventie

Indien u de aanhanger gebruikt dient deze ten alle tijden aan uw auto gekoppeld te zijn. Tevens dient men het bijgeleverde disselslot over de koppeling van de aanhanger te gebruiken waardoor deze niet van uw trekhaak getrokken kan worden. Het bijgeleverde slot heeft dezelfde sleutel als het toegangshek.

Diefstal van de aanhanger dient direct aan het bestuur gemeld te worden en valt onder uw verantwoording en verzekering.