Nieuwsbrief Maart 2024

Van het bestuur

Op zaterdag 9 maart sloot David Smit (tuin 38) aan bij de bestuursvergadering om zich een beeld te vormen van waar wij ons als bestuur mee bezig houden, en om kennis te maken met de bestuursleden. David denkt er over na om zich beschikbaar te stellen als nieuwe secretaris.

Landelijke Compost dag

Op zaterdag 23 maart is het weer Landelijke Compostdag. In verschillende wijken wordt het gft-afval opgehaald door de gemeente. Zij maken er compost van. Als bedankje voor het scheiden van ons afval,
wordt een deel van de compost weer terug gegeven aan de inwoners van Den Haag. Tussen 10.00u en 14.00u kan je één zak compost ophalen bij één van de tien stadsboerderijen. Dichtbij ons tuincomplex ligt
stadsboerderij De Reigershof, aan de Reigersbergenweg 280. Voor inwoners van Voorburg geldt dat zij compost kunnen ophalen bij Avalex. Wel zelf schep en zak meebrengen. Op is op.

Nationale Zaaidag

Nog een landelijke happening, zaterdag 22 april : de Bijenstichting roept iedereen op om bloemstroken aan te leggen. Honingbijen en diverse hommels help je met vele soorten, waaronder cultuurmengsels. Maar solitaire bijen help je vooral met gifvrije zaden van inheemse bloemen en planten. Je kan er in je volkstuin een stukje voor vrijmaken, maar ook thuis in je wijk of op je balkon. Bij het parkeerterrein is er door Margreet Ruijs en Dick Randshuizen de afgelopen maanden bij het insectenhotel een beplanting voor bijen en insecten aangelegd. Enkele voorbeelden van zeer geschikte bijenplanten zijn Phacelia (Bijenbrood),Myosotis Sylvatica (Vergeet-me-nietje) en Echium Vulgare (Slangenkruid). Let op dat je niet
zaait vlakbij natuurgebieden, om floravervalsing te voorkomen.

Algemeen werk

Zaterdag 23 maart start weer het algemeen werk. Er zal dan ook om 10.00u koffie en thee verkrijgbaar zijn (voor werkers gratis). Alim Rahimi heeft kantinebeurt en zal rond 12.00 uur tosti’s klaar maken. Graag
contant betalen, we hebben (nog) geen pinautomaat.

Vacatures

Kantine medewerker – De kantine medewerkers willen graag elke zaterdag koffie/thee en lunches verkopen, en ijs bij mooi weer. Dit kan alleen met uitbreiding van de groep kantine medewerkers. Wie komt helpen?

Wist u dat…

  • Je de voornaam van David Smit uitspreekt als Dee-vid?
  • Sylvia Beuman van tuin 2 een piramide heeft gemaakt in haar tuin?
  • De twee getallen op de piramide de code vormen van de Universele Natuurwet waarmee alles begon? De oude Egyptenaren hebben deze Wet zo lang mogelijk toegepast in hun land. Mocht je hier
    meer over willen weten, en de tijd hebben, dan kan Sylvia je hier veel over vertellen.

Welkom en vertrek

n de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat Marianne Vos ging stoppen met haar tuin. Zij heeft 2 maart afscheid genomen van de tuin, na ruim 35 jaar te hebben getuinierd. Inmiddels hebben Eelco Mol en Franska Tijhuis deze tuin 19 overgenomen. Hun tuin 45 kwam daardoor vrij en wordt een dezer dagen overgedragen aan Mirjam Dikhooff. Zij heeft erg veel zin om te starten er een eigen paradijsje van te maken. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel tuinplezier.

Planten en stekjes ruilbeurs

Op 20 april is het weer zo ver! De jaarlijkse ruilbeurs. Iedereen die planten, zaailingen en stekjes over heeft, kan ze tussen 9.30 en 10.00 uur inleveren bij de kantine. Graag voorzien van naam, kleur en hoogte.
Vervolgens kan ieder die dat wil, plantjes uitzoeken en meenemen voor de eigen tuin. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie ook het mededelingenbord in de kantine.