Oude vloerbedekking en de nadelen

Graag brengt het bestuur de leden het volgende onder de aandacht.

In enkele tuinhuisjes zijn vloeren (zeil) met asbest aangetroffen. Ten tijde van het bouwen van de huisjes (1978) was het gebruik van asbest niet ongebruikelijk. Zie de bijlage voor de vloer die in ten minste twee huisjes is aangetroffen. Een gespecialiseerd asbest bedrijf heeft vastgesteld dat deze vloer asbest bevat. Zie de volgende link voor enkele andere voorbeelden:

Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Op dit moment verzoeken wij iedereen die ook maar vermoedt een vloer met asbest te hebben, deze niet te verwijderen of in enige vorm te bewerken of beschadigen. Het bestuur verzoekt de leden ook om een melding te maken (door deze mail te beantwoorden) van een vloer met (vermoedelijk) asbest. Graag het tuinnummer vermelden en een foto van de vloer bijvoegen. 

Op een later moment worden mogelijke vervolgstappen kenbaar gemaakt, indien deze nodig zijn. Asbest vormt geen gevaar voor de gezondheid, zolang je de vloer niet verwijderd, openbreekt of in enige vorm beschadigd.

Er is geen reden tot bezorgdheid, wij willen de leden enkel informeren en inventariseren de omvang.

Bij verdere vragen, mail gerust of spreek iemand van het bestuur aan.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

David Smit