Verslag Commissie Bodem en Waterkwaliteit

Verslag bevindingen ‘Commissie Bodem en Waterkwaliteit ATV Essesteijn’ t.b.v. Algemene Leden Vergadering – Juli 2023

Wij hebben contact proberen te maken door middel van een e-mail naar de gemeente m.b.t. het laatste (lood)bodemonderzoek (2021) omdat we de volgende vragen hadden over het onderstaande gedeelte uit het rapport:

De geanalyseerde grond(meng)monsters zijn allemaal licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en/of PAK. Ter hoogte van tuintje 02 is het traject 0,00 – 0,50 matig verontreinigd met koper. Ter hoogte van tuintje 13 is traject 0,00 – 0,50 m-mv matig verontreinigd met PAK. De herkomst van deze verontreinigingen is niet direct te herleiden. Aanbevolen wordt de twee aangetroffen matige verontreinigingen nader te onderzoeken om te bepalen of de tuintjes geschikt zijn voor het huidige gebruik.

Eerder wordt vermeld dat verder onderzoek niet nodig is maar even verderop dat het wel nodig is voor tuinen 2 en 13 om te bepalen of de tuintjes geschikt zijn voor het huidige gebruik. 

  • Zijn er plannen om dit binnenkort te onderzoeken en een advies te geven over het gebruik van tuinen 2 en 13?
  • Als er wel nader onderzoek nodig is voor de twee tuinen dan is het toch ook nodig dat de andere tuinen, die nog niet onderzocht zijn, worden onderzocht? Zodat daar eventueel ook bepaalt kan worden of de tuinen geschikt zijn voor het huidige gebruik?

Helaas hebben we geen antwoord gekregen op deze vragen.

We hebben e-mail contact gehad met Delfland naar aanleiding van een waterkwaliteit rapport uit 2011. Helaas zag Delfland geen aanleiding voor nieuw onderzoek.

Verder is er een waterkwaliteitsmeting geweest van Natuur en Milieu. 2 punten hier in de buurt zijn gemeten. De sloot aan de Schipholboog/ATV Essesteijn is daarbij ook onderzocht. Daar kwam uit dat het water matig tot slecht is bevonden.
Meetpunt 317: 
Het oordeel voor de planten in dit water is: matig
Het oordeel voor de helderheid in dit water is: goed
Het oordeel voor de voedingsstoffen in dit water is: slecht
Het oordeel voor de stikstof (N) in dit water is: matig 
Het oordeel voor de fosfor (P) in dit water is: slecht

Meetpunt 318: 
Het oordeel voor de planten in dit water is: matig
Het oordeel voor de helderheid in dit water is: goed
Het oordeel voor de voedingsstoffen in dit water is: slecht
Het oordeel voor de stikstof (N) in dit water is: goed
Het oordeel voor de fosfor (P) in dit water is: slecht

Het is jammer dat de gemeente niet heeft gereageerd op onze vragen over het bodemonderzoek. Wellicht kan het bestuur hier iets in betekenen. Is er een contactpersoon met wie het bestuur heeft gecommuniceerd? Een andere vraag aan het bestuur is: worden de (nieuwe) leden van tuin 2 en 13 ingelicht over de opmerkingen in het bodemonderzoeksrapport? Of worden in het algemeen nieuwe leden ingelicht over de kwaliteit van de bodem? Niet iedere tuin is immers onderzocht. 

Voornemens voor 2023 commissie ‘bodem en water’:
Verzoeken de gemeente om toch te antwoorden op de bovenstaande vragen naar aanleiding van het (lood) bodemonderzoek.

Weer meedoen met het onderzoek Watermonster van Natuur en Milieu (juni 2023).

Uitzoeken hoe en wat het riool(water) en regenwater in de wijk wordt geloosd.

Verder aandringen bij Delfland het de waterkwaliteit te onderzoeken naar aanleiding van het (lood) bodemonderzoek en uitslag Watermonsters. Tevens advies vragen over tuinieren en slootwatergebruik m.b.t tot de tuinen.

Commissie Bodem en Waterkwaliteit ATV Essesteijn

Monique Goemans
Dick Randshuizen