Verticuteren

Bij het maaien van gras blijft er altijd maaisel achter, het wordt uiteindelijk een soort viltlaag. Deze laag dood gras wordt in de loop van tijd steeds dikker, en wordt harder als men erop loopt. Hierdoor kan er geen lucht meer bij de wortels komen, waardoor het gras niet meer goed groeit. Men dient deze viltlaag te verwijderen, voordat het te dik en te hard wordt. Het weghalen van de viltlaag noemt men verticuteren.

De term ‘verticuteren’ komt uit het Engels en is een samentrekking van ‘vertical’ (verticaal) en ‘cut’ (snede). Door te verticuteren kan water, lucht en voedsel makkelijker in de bodem doordringen, wat nodig is voor een gezond gazon. Ook krijgen de wortels meer ruimte om te groeien. Een verder voordeel is dat mos wordt bestreden, zodat dit zich niet verder kan uitbreiden waardoor het gras verdrukt wordt.

Bron: Wikipedia – Verticuteren