We doen hetzelfde in 2024, maar dan anders

Op de Algemene Ledenvergadering van 2023 heb ik (Dick) de leden verzocht om het Algemeen Werk (AW) in een andere vorm te mogen gieten met als consequentie dat we in plaats van 9 uur AW nu 12 uur AW per persoon in het seizoen gaan uitvoeren. Ook veranderd het aantal leden per groep van gemiddeld 6 naar gemiddeld 10 personen. Maar eerst even terugblikken…

Evaluatie seizoen 2023

Op 4 november heeft er met de groepshoofden een evaluatiegesprek plaatsgevonden over het klusseizoen van 2023.

Aanwezig:
 • Monique Goemans
 • Ronald Slaager
 • Tom van Koppen
 • Victoria Hamming (tevens bestuurslid)
 • Loek Wildschut
 • Dick Overduin

Tijdens dit gesprek kwamen geen punten naar voren dat het Algemeen Werk (AW) drastisch anders zou moeten. Wel werden de zwakke punten van de huidige vorm van het AW aangekaart zoals daar zijn het afmelden van leden, waardoor je in de klussen moet snijden omdat je er niet genoeg of niet de juiste personen voor hebt. Dat is dan ook de reden dat we het in 2024 anders willen doen.

Plannen met de kennis uit het verleden

In 2024 verandert de samenstelling van de groepen. Er is gekozen voor minder groepen, maar met meer personen en meer inzetbare uren van de leden tbv het Algemeen Werk en daarmee het onderhoud van ons complex. Door de nieuwe opzet is echter de tijdspanne waarin het AW uitgevoerd moet worden ook korter. We beginnen namelijk later in het seizoen en eindigen dan ook iets eerder.

Groepsindeling

Voor de groepen zal gekeken gaan worden om een balans te vinden in de bezetting met een inzet van jong en oud, man en vrouw.

Groepshoofden

Met het teruggaan van zes naar vier groepen hebben we ook een teveel aan groepshoofden (een luxe-probleem). Victoria Hammink is kortgeleden aangetreden als bestuurslid en vervuld hiermee een taak binnen de vereniging die haar vrijstelt van andere taken zoals het AW. Hiermee hoeft zij dus ook geen groepshoofd meer te zijn. In goed overleg heeft Victoria besloten zich niet langer als groepshoofd in te zetten, maar is zij wel bereid om in gevallen van nood als reserve-groepshoofd op te treden. We danken haar natuurlijk voor haar inzet in de afgelopen twee seizoenen en hopen haar toch regelmatig in haar rol als bestuurslid aan de koffietafel te zien.

De huidige groepshoofden willen hun taak ook in het nieuwe seizoen voortzetten. Hiervoor dank.

Klus-afspraken

 • Egaliseren van het pad voor tuin 56
  • Het pad van tuin 56 zal als klus tijdens het AW uitgevoerd worden. Dit omdat tuin 56 geen beziiter kent.
 • Onderhoud van grote heggen
  • Er zal gezocht worden naar (twee) vrijwillgers die op eigen momenten het ondarhoud aan de heggen op het complex willen doen.
   Ook is er voorgesteld om de heggen in te korten om zo het onderhoud makkelijker te laten verlopen.
 • Herstel van de overkapping van het ‘kruiwagen-hok’
  • De huidige overkapping van het kruiwagenhok heeft zijn langste tijd gehad. De houten afwerking is hier en daar afgebroken. Ook is tijdens de afgelopen storm een deel van het golfplaten dak weggewaaid. Om deze overkapping tijdelijk te redden is een kleine onderhoudsbeurt zeer wenselijk.
 • Aanpak van de composthoop
  • De composthoop schiet momenteel z’n doel voorbij. Het wordt eigenlijk alleen nog gebruikt als stortplaats voor snoeisel van het AW. Sanne Nusselder (tuin 13) vroeg of we iets met de composthoop konden doen om het meer rendabel te maken.
   Dick gaat een voorstel bij Tom van Dooren en Sanne neerleggen om hen beide een werkbare composthoop te laten opzetten.
 • Het afvoeren van groot snoeihout
  • Er ligt op de parkeerplaats een grote stapel snoeihout dat (nog) afgevoerd moet worden. In afwachting van de nieuwe aanhanger blijft dit nog even liggen. Mocht het alsnog te lang duren kunnen we wellicht via Ronald Slaager een aanhanger regelen.
 • Afvoeren oude kruiwagens
  • De oude kruiwagens moeten afgevoerd worden. Wellicht kan dat naar een ‘oud ijzer boer’ zodat het nog wat geld opbrengt.

Suggesties, vragen & mededelingen

Wilde wingerd tegen het spoorhek

Om het onkruid aan het spoorhek enigszins tegen te gaan is er geopperd om over de gehele lengte van het spoorhek wilde wingerd te laten groeien. Deels groeit er al over een groot deel van het hek Wilde Wingerd en het idee hierachter is om het onkruid hiermee tegen te gaan.

Nieuw gereedschap aangevraagd

Voor het AW is een verzoek gedaan om nieuw gereedschap te kopen. Er is gevraagd om twee elektrische heggenscharen en divers handgereedschap.

Gaan we als AW de paden opknappen?

Voor de renovatie van de toegangspaden van de tuinen is het niet wenselijk dit op te nemen in het AW. De toegangspaden vallen onder verantwoording van de leden die aan het betreffende pad zitten en moeten dus onderling regelen dat deze paden onderhouden worden. Een dergelijke taak aan het AW toekennen is dan ook een te zware belasting voor zowel het tijdschema als ook de fysieke gesteldheid van onze leden. Als iedere tuinder zijn of haar steentje bijdraagt aan het herstel van het pad waar men aan grenst is voor een ieder de belasting even zwaar.

Kan er voorafgaand aan het nieuwe seizoen een overleg worden gehouden?

Er kan zeker een overleg ingepland worden om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Dit zou moeten plaatsvinden eind januari of begin februari.

Geef een reactie