Typische tuin bij ATV Essesteijn

Over ons complex

Het complex van ATV Essesteijn is gelegen tussen Den Haag aan de ene kant en Voorburg aan de andere kant en wordt omsloten door twee trajecten van Prorail. We zien dus met enige regelmaat treinen passeren, maar dat mag de pret niet drukken.

Ons complex bestaat uit 55 tuinen van gemiddeld 220m2. Op de meeste percelen zijn ook huisjes vinden. Deze staan erechter niet vanaf het begin, maar zijn in etappes geplaatst. Niet alle tuinen mochten en mogen van huisjes voorzien worden. Dit heeft te maken met de regelgeving vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg, Prorail en Tennet.

De huisjes die wel geplaatst mochten worden hebben een oppervlakte van 12m2, maar hebben geen water of elektriciteit en rioolaansluiting. Daar is in het verleden deels voor gekozen en is deels opgelegd als voorwaarde om huisjes te mogen plaatsen. Ondanks het ‘gebrek’ aan deze faciliteiten in de huisjes is er wel stromend water en electriciteit op het complex.