Typische tuin bij ATV Essesteijn

Over ons complex

Het complex van ATV Essesteijn is gelegen tussen Den Haag aan de ene kant en Voorburg aan de andere kant en wordt omsloten door twee trajecten van Prorail. We zien dus met enige regelmaat treinen passeren, maar dat mag de pret niet drukken.

Ons complex bestaat uit 55 tuinen van gemiddeld 220m2. Op de meeste percelen zijn ook huisjes te vinden. Deze staan er echter niet vanaf het begin, maar zijn in etappes geplaatst. Niet alle tuinen mochten en mogen van huisjes voorzien worden. Dit heeft te maken met de regelgeving vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg, Prorail en Tennet.

De huisjes die wel geplaatst mochten worden hebben een oppervlakte van 12m2, maar hebben geen water of elektriciteit en rioolaansluiting. Daar is in het verleden deels voor gekozen en is deels opgelegd als voorwaarde om huisjes te mogen plaatsen. Ondanks het ‘gebrek’ aan deze faciliteiten in de huisjes is er wel stromend water en electriciteit op het complex.

Zoals gezegd bestaat het complex uit 55 tuinen zonder eigen faciliteiten als water en stroom, maar hebben we wel een algemene ruimte die voorzien is van een keukentje, toiletten en een opslagruimte. Deze algemene ruimte doet dienst als kantine en kan men, als daar voldoende animo voor is, genieten van een bakkie koffie of thee. Tijdens zaterdagen van het Algemeen Werk is er ook de mogelijkheid om eventueel een kopje soep met een broodje te nuttigen.

Ons complex wordt op orde gehouden door onze leden. Iedere veertien dagen is er daarom het verplichte Algemeen Werk. Hierbij worden diverse klussen aangepakt om ons complex netjes en schoon te houden. Voor de meeste klussers is dit Algemeen Werk een mooie manier om kennis te maken met mede-tuinders en schept een band van saamhorigheid, gezelligheid en verbondenheid. Iets waar we in onze vereniging sterk voor maken.