Dagpouwoog op bezoek

Zeldzaam is ie niet, maar mooi des te meer. Vandaag streek deze dagpouwoog neer in een van de tuinen op ons complex, waar hij (of zij) lang genoeg bleef zitten om een mooie foto te maken.

De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde vlinders in Europa. De soort komt binnen Europa algemeen voor in de gematigde zones en ontbreekt in het uiterste noorden en zuiden. Ook in de gematigde gebieden van Azië komt de soort voor tot in Japan. Het grote verspreidingsgebied is onder meer te verklaren doordat de belangrijkste waardplant, de brandnetel, zoveel voorkomt. In België en Nederland is de dagpauwoog een algemene soort en is een van de bekendste dagvlinders.

Bron: Wikipedia