Dagpouwoog op bezoek

De dagpouwoog had de weg gevonden naar en in onze kas. Hij (of zij) wist alleen de weg terug niet meer te winden. Nadat hij enige pogingen had gedaan om de uitgang van de kas te vinden landde hij plotseling op de hand van Angelique waarna hij naar buiten gebracht kon worden. Daar bleef deze nog enige momenten zitten; lang genoeg om een foto van dit bijzondere moment te maken…


Zeldzaam is ie niet, maar mooi des te meer. Vandaag (ergens in september vorig jaar) streek deze dagpouwoog neer in een van de tuinen op ons complex, waar hij (of zij) lang genoeg bleef zitten om een mooie foto te maken.

De dagpauwoog is een van de bontst gekleurde vlinders in Europa. De soort komt binnen Europa algemeen voor in de gematigde zones en ontbreekt in het uiterste noorden en zuiden. Ook in de gematigde gebieden van Azië komt de soort voor tot in Japan. Het grote verspreidingsgebied is onder meer te verklaren doordat de belangrijkste waardplant, de brandnetel, zoveel voorkomt. In België en Nederland is de dagpauwoog een algemene soort en is een van de bekendste dagvlinders.

Bron: Wikipedia