Lidmaatschap bevestigen

Omdat we een nieuwe website in gebruik hebben genomen kunnen de bestaande leden, zonder een account, (nog) geen gebruik maken van het besloten deel van de website. We bieden daarom de mogelijkheid uzelf in te schrijven door alle gevraagde gegevens in te vullen en te versturen. Na een controle via de ledenlijst krijgt u dan later toegang tot het besloten deel van de website. Uw gegevens dienen overeen te komen met de gegevens zoals die op dit moment in de ledenlijst zijn opgenomen. Vul zo volledig mogelijk de gevraagde gegevens in en we proberen u zo snel mogelijk toegang te geven.

Partner-accounts

Eerder dan de bedoeling is kunnen we nu ook al partner-account aanmaken. Voorwaarde is wel dat het lid dat ingeschreven staat op de ledenlijst al een account heeft. We vragen namelijk om het e-mailadres en tuinnummer van u en uw partner.

Geef tijdens het aanvragen van een partner-account aan dat u de partner bent en vul daarna alle gevraagde gegevens in. Ook nu wordt getracht zo snel mogelijk uw account te activeren.

Toestemmingen

Ook vragen we u wel of geen toestemming te geven voor de publicatie (binnen het besloten geloten gedeelte) van persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, dit tbv van de onderlinge communicatie tussen leden binnen het Algemeen Werk. Tevens vragen we uw toestemming voor het plaatsen van eventueel beeldmateriaal (foto’s en video’s) waarop u mogelijk staat afgebeeld. Uiteraard alleen binnen het besloten gedeelte van onze website.