Het bestuur van ATV Essesteijn wenst u
een voorspoedig en vruchtbaar 2023.

Onze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op
7 Januari 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur

toegankelijk voor leden, kandidaat-tuinders en begunstigers.