Wachtlijst weer open op 1 februari 2023

Onze wachtlijst is ieder jaar goed gevuld. Door het geringe verloop op ons complex houden we daarom een maximum van 15 kandidaat-tuinders aan, omdat het niet reeel is meer gegedigden op de wachtlijst te plaatsen.

Ieder jaar vragen we de kandidaat-tuinders die op de wachtlijst staan, of zij nog op onze wachtlijst gehandhaafd willen blijven of niet. Zo komt er met enige regelmaat ruimte op de wachtlijst. Na deze inventarisatie gaat de wachtlijst weer open en kunnen er weer nieuwe gegedigden worden ingeschreven op de lijst totdat het maximum van 15 inschrijvingen weer is bereikt.

We hanteren het aantal van 15 inschrijvingen in verband met het verloop op onze tuin die niet groot genoemd kan worden. Jaarlijks wisselen zo’n 4 a 5 tuinen van eigenaar waardoor het niet reëel is om een langere wachtlijst aan te houden.

Heeft u interesse dan zien we uw inschrijving vanaf 1 februari graag tegemoet.