Privacy-beleid

Inleiding

ATV-Essesteijn.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op geregistreerde leden van ATV-Essesteijn.nl als op niet-leden zoals kandidaat-tuinders en donateurs.

Persoonsgegevens

Om toegang te krijgen tot de besloten gedeelten van deze website dient men volwaardig lid te zijn van ATV Essesteijn en dient er een toegangsaccount aangemaakt te worden. Voor dit account dient u uw naam, een gebruikersnaam en uw emailadres op te geven. Deze gegevens zijn verplicht om toegang te krijgen tot de besloten delen van deze site. De account-gegevens staan los van de ledenadministratie waarbij u wel verplicht bent alle relevante gegevens op te geven. Een kandidaat-tuinder is geen volwaardig lid en kan derhalve geen toegang tot de besloten delen van deze website krijgen.

ATV Essesteijn gebruikt delen van uw gegevens ook om onderling contact tussen de leden mogelijk te maken. Hiervoor gebruiken we uw naam en telefoonnummer, welke zijn opgenomen in diverse lijsten. U kunt op uw profielpagina aangeven of u (delen van) uw gegevens ter beschikking wilt stellen voor onderling contact tussen de leden.

ATV-Essesteijn.nl onderhoud ook een forum op deze website. Indien u daar als geregistreerd gebruiker berichten op plaatst wordt tevens uw ip-adres vastgelegd. Het doel hiervan is om eventuele spammers e.d. te weren van deze site.

Op onze website worden regelmatig enquêtes geplaatst. Ook hiervoor worden persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals uw naam, e-mailadres en ip-adres. Deze zijn enkel en alleen nodig voor de werking van de website.

Gegevensbescherming

In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met ATV-Essesteijn.nl, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken, indien nodig, uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Indien u uw gegevens wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u zelf uw gegevens aanpassen of wissen.

ATV-Essesteijn.nl geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

Bewaartijd van gegevens

Om toegang te verkrijgen tot de besloten gedeelten van deze website is een geregistreerd lidmaatschap van ATV Essesteijn noodzakelijk. Hiervoor geeft u persoonlijke gegevens aan ons op. Deze gegevens worden tot het einde van uw lidmaatschap bewaard en zijn nodig om ongehinderd toegang te krijgen tot de besloten delen van deze website. Uw gegevens zullen na beëindiging van het lidmaatschap zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen uit ons bestand worden verwijderd.

Cookies

ATV-Essesteijn.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn nodig voor de werking van de site en hebben geen ander doel dan een goede werking van de site te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Links naar derden

Op de website van ATV-Essesteijn.nl bevinden zich links naar andere websites. ATV-Essesteijn.nl draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de omgang van uw gegevens door die partijen. U dient, indien aanwezig, het privacy-beleid op die sites zorgvuldig te lezen.

Facebook en andere social media

Sociale media hebben hun eigen beleid omtrent privacy en het vergaren van informatie. Wij raden u aan het privacy-beleid van de door ons gebruikte sociale media, zoals Facebook en Instagram, aandachtig door te lezen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring geldt voor alle online informatie die verzameld of gebruikt wordt door ATV-Essesteijn.nl. ATV-Essesteijn.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy-verklaring. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.