Reglementen

Om het tuinplezier van alle leden te waarborgen, is het de bedoeling dat men zich aan de afgesproken regels houdt. Dit liggen vast in onze statuten en reglementen zijnde het huishoudelijk reglement en het tuinreglement.

Het is een van de taken van het bestuur om er op toe te zien dat statuten en reglementen worden nageleefd.