Partners nu al een account

Was er eerder aangekondigd dat het partner-account er in februari zou kunnen komen, is het nu al mogelijk om een eigen account voor uw partner aan te maken. U heeft allemaal een mail ontvangen hoe dit in z’n werk gaat en hopen we ook uw partner op de website te kunnen begroeten.