Vossen op het complex

Vossen bezoeken onze tuinen

Sinds enige tijd wordt ons complex bezocht door een tweetal vossen. Een van de twee is wel een bijzonder exemplaar, want deze heeft maar drie poten.

De vos behoort tot de familie van de hondachtigen, is een roofdier en vooral in de schemer en ’s nachts actief. Een vos is een omnivoor en eet alles, het liefst konijnen en woelmuizen, maar ook gevallen fruit of bessen.

In de jaren vijftig kwam de vos alleen voor in het zuiden en oosten van het land. In de jaren zestig werden gif en klemmen gebruikt om vossen te bestrijden, nadat dat werd verboden heeft de vos zich ook verspreid over de rest van Nederland.

Vossen leven overal waar voldoende dekking is, van polders, duinen en bossen tot aan de randen van dorpen en steden. De vos is slim en kan zich geweldig goed aanpassen, zowel in de stad als in bos en polder. De grootte van territoria in Nederland van variëren van 50 tot 900 hectare, afhankelijk van het voedselaanbod en de bestrijding die wordt toegepast

Vossen banger voor jou dan…

De vossen in de stad zijn soms al gewend geraakt aan mensen, waardoor zij niet zo schuw meer zijn. Maar normaliter moet de vos niets van mensen hebben. Jij hoeft dus ook niet bang te zijn voor een vos. Een vos is alleen bij schemering of ’s nachts actief en zal als eerder weglopen bij een ontmoeting met een mens dan aanvallen en bijten. Slechts in uiterste nood zal een vos bijten, bijvoorbeeld als hij zich bedreigd voelt of niet kan vluchten.

Wat eten deze vossen

De vos, dat een roofdier is, neemt een speciale plaats in de ecologie. Het dier is van grote nut bij vangen van schadelijke knaagdieren.

De vos bezoek ook ons complex

De vos is een opportunist, wat zijn voedsel betreft. Hij vangt knaagdieren, konijnen, insecten, maar eet ook (gevallen) vruchten en bessen. Zijn menu bestaat uit: 60% muizen; 30%  konijn en 10% overige voedsel. Dit bestaat normaal voor het grootste deel uit kleine knaagdieren (woelmuizen, ratten etc.). Een vos eet jaarlijks vele honderden kleine knaagdieren. Het aandeel aan woelmuizen als basisvoedsel van de vos varieert al naar gelang het gebied.

Op het menu van de vos komen echter talrijke andere prooien voor:

  • kleine zoogdieren (ook muskusratten),
  • vogels en eieren,
  • vissen (bij gunstige omstandigheden is de vos een handige visser),
  • hagedissen,
  • insecten (sprinkhanen, mestkevers, meikevers en hun larven, wespenraten),
  • kadavers (de vos speelt een grote rol bij het opruimen van kadavers),
  • regenwormen en slakken.

Plantaardig voedsel, weliswaar in mate, komt ook op het menu van de vos voor:

  • kersen, bosbessen, druiven, bramen (zwarte uitwerpselen),
  • rijpe pruimen en bessen van asperges,
  • een enkele maal een korenaar, maïskolf, gras en mos.

Hondsdolheid

Er wordt wel beweerd dat vossen hondsdolheid op ons kunnen overbrengen. Dat is in theorie waar. Maar ten eerste komt hondsdolheid in Nederland de laatste jaren niet meer voor. Daarnaast moet je hiervoor gebeten worden. Dus bang voor een vos hoef je niet te zijn en zal je eerst oog-in-oog moeten komen te staan om daarna ook nog gebeten te moeten worden. Ik zie het niet gebeuren…

Wil je meer lezen over vossen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vossen